Předpis 150/2010 Sb.

Citace150/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka53 (21. 5. 2010)
Účinnostod 1. 8. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
895 Vl. n. z. o vodách
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)