Předpis 273/2001 Sb.

Citace273/2001 Sb.
NázevZákon o právech příslušníku národnostních měnšin a o změně některých zákonů
Částka104 (2. 8. 2001)
Účinnostod 2. 8. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
778 Vl. n. z. o právech příslušníků národnostních menšin
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
152/1994novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
130/2000novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
Derogace pasivní
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2
Vztahováno k
262/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity 
38/2007na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb. 


ISP (příhlásit)