Předpis 215/2007 Sb.

Citace215/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka69 (22. 8. 2007)
Účinnostod 22. 8. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
174 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)