Předpis 230/2014 Sb.

Citace230/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka96 (23. 10. 2014)
Účinnostod 7. 11. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
173 Novela z. o silničním provozu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 


ISP (příhlásit)