Předpis 265/1991 Sb.

Citace265/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Částka50 (10. 7. 1991)
Účinnostod 1. 8. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
242 Vládní návrh zákona o působnosti orgánů v oblasti cen
Navržené změny22 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
134/1973rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen 
39/1983rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen 
117/1985rušíNařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen 
209/1988rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. 
23/1989rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
Derogace pasivní
135/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách1
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)2
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů3
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)4
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů5
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních6
95/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)8
217/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
160/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele10
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů11
183/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen12
403/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů13
211/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony14
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky15
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky16
221/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony17
407/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony18
319/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
367/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony20
238/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony21
Vztahováno k
528/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
301/2010na základěVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 
6/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
106/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
264/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
331/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
154/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
258/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
333/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
9/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
241/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
291/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
497/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
91/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
166/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
279/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
381/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
481/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
239/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 


ISP (příhlásit)