Předpis 222/1994 Sb.

Citace222/1994 Sb.
NázevZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
Částka68 (6. 12. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1995, zrušeno dnem 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1113 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu st. správy v energet
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
79/1957rušíZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
80/1957rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
67/1960rušíZákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
153/1961rušíVyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí 
175/1975rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 
140/1978rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu 
140/1979rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu 
18/1986rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 
88/1987rušíZákon o státní energetické inspekci 
89/1987rušíZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 
92/1987rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci 
Derogace pasivní
83/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů1
458/2000rušíZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)2
Vztahováno k
134/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)