Předpis 67/1960 Sb.

Citace67/1960 Sb.
NázevZákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon)
Částka25 (10. 6. 1960)
Účinnostod 1. 1. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1995
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
395 Vl. návrh zákona o výrobě, rozvodu a využití topných plynů

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
177/1934rušíZákon o plynárenských podnicích požívajících výhod 
Derogace pasivní
64/1962novelizujeZákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce1
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce2
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy3
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících4
222/1994rušíZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci5


ISP (příhlásit)