Předpis 80/1957 Sb.

Citace80/1957 Sb.
NázevVládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
Částka36 (31. 12. 1957)
Účinnostod 1. 1. 1958, zrušeno dnem 1. 1. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
153/1961novelizujeVyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí 
89/1987novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 
222/1994rušíZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
Vztahováno k
134/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)