Předpis 309/1991 Sb.

Citace309/1991 Sb.
NázevZákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
Částka57 (9. 8. 1991)
Účinnostod 1. 10. 1991, zrušeno dnem 1. 6. 2002
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
695 Vládní návrh zákona o ochroně ovzduší před znečišťujícími **

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1967rušíZákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší 
Derogace pasivní
218/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)1
158/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.2
211/1994úplné zněníZákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony3
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)5
86/2002rušíZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)4


ISP (příhlásit)