Předpis 79/1957 Sb.

Citace79/1957 Sb.
NázevZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
Částka36 (31. 12. 1957)
Účinnostod 1. 1. 1958, zrušeno dnem 1. 1. 1995
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
199 Vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřin...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
438/1919rušíZákon o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace 
187/1922rušíZákon o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih 
273/1949rušíZákon o soustavné elektrisaci venkova 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy1
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)2
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících3
222/1994rušíZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci4
Vztahováno k
134/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)