Předpis 153/1961 Sb.

Citace153/1961 Sb.
NázevVyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
Částka71 (29. 12. 1961)
Účinnostod 1. 1. 1962, zrušeno dnem 1. 1. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
80/1957novelizujeVládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
Derogace pasivní
222/1994rušíZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
Vztahuje se k
79/1957??Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
80/1957??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
80/1957??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
80/1957??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
Vztahováno k
222/1994??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 


ISP (příhlásit)