Předpis 1/1997 Sb.

Citace1/1997 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 27.listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve zněních pozdějších předpisů
Částka1 (15. 1. 1997)
Účinnostod 15. 1. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963vztah kObčanský soudní řád 
110/1964vztah kZákon o telekomunikacích 
111/1964vztah kVyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích 
108/1982vztah kVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993vztah kZákon o Ústavním soudu 


ISP (příhlásit)