Předpis 134/1973 Sb.

Citace134/1973 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
Částka34 (2. 11. 1973)
Účinnostod 1. 1. 1974, zrušeno dnem 1. 8. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
54 Vládní návrh zákona o působnosti orgánů v oblasti cen

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
47/1967novelizujeVyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o cenách 
53/1968novelizujeZákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
Derogace pasivní
39/1983novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen1
209/1988novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.2
23/1989úplné zněníZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
265/1991rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen3


ISP (příhlásit)