Předpis 299/2013 Sb.

Citace299/2013 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 30. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech „nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134“
Částka114 (27. 9. 2013)
Účinnostod 27. 9. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
265/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
1/1993??Ústava České republiky 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
353/2003??Zákon o spotřebních daních 
228/2005??Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
575/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
40/2009??Zákon trestní zákoník 
146/2010??Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
407/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
83/2013??Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
Vztahováno k
375/2013??Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)