Předpis 231/1997 Sb.

Citace231/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí, kterouse mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.
Částka81 (30. 9. 1997)
Účinnostod 1. 10. 1997, zrušeno dnem 21. 12. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
580/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
Derogace pasivní
450/2009rušíVyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)