Předpis 304/2007 Sb.

Citace304/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
Částka99 (7. 12. 2007)
Účinnostod 1. 1. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
262 Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysílání
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 
235/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
302/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
Vztahováno k
161/2008na základěNařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) 


ISP (příhlásit)