Předpis 302/2011 Sb.

Citace302/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka106 (14. 10. 2011)
Účinnostod 14. 10. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
27 Novela z. o České televizi

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 
235/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
304/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání 
132/2010novelizujeZákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 


ISP (příhlásit)