Předpis 146/2003 Sb.

Citace146/2003 Sb.
NázevNařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
Částka56 (22. 5. 2003)
Účinnostod 22. 5. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
98/2007novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
209/2013novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
78/2016rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády 


ISP (příhlásit)