Předpis 132/1998 Sb.

Citace132/1998 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
Částka44 (12. 6. 1998)
Účinnostod 1. 7. 1998, zrušeno dnem 1. 1. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
85/1976rušíVyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 
155/1980rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu 
378/1992rušíVyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. 
Derogace pasivní
492/2002novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
183/2006rušíZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)