Předpis 294/2006 Sb.

Citace294/2006 Sb.
NázevVyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
Částka92 (19. 6. 2006)
Účinnostod 1. 7. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
265/1992??Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
449/2001??Zákon o myslivosti 
324/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení 


ISP (příhlásit)