Předpis 27/2005 Sb.

Citace27/2005 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
Částka6 (13. 1. 2005)
Účinnostod 13. 1. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
449/2001??Zákon o myslivosti 


ISP (příhlásit)