Předpis 541/1991 Sb.

Citace541/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Částka103 (20. 12. 1991)
Účinnostod 20. 12. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
418 Vládní návrh novely zákona horního zákona

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
80/1988rušíNařízení vlády vlády Československé socialistické republiky o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů 
85/1988novelizujeVyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů 
96/1988rušíVyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob 


ISP (příhlásit)