Předpis 542/1991 Sb.

Citace542/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
Částka103 (20. 12. 1991)
Účinnostod 20. 12. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
419 Vládní návrh novely zákona o hornické činnosti

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1954rušíVládní nařízení o organisaci státní báňské správy 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
92/1988rušíNařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů 
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 


ISP (příhlásit)