Předpis 553/2004 Sb.

Citace553/2004 Sb.
NázevVyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
Částka188 (8. 11. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
101/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
449/2001??Zákon o myslivosti 
218/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 


ISP (příhlásit)