Předpis 114/2010 Sb.

Citace114/2010 Sb.
NázevVyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
Částka41 (22. 4. 2010)
Účinnostod 7. 5. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
22/2013novelizujeVyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
553/1991??Zákon České národní rady o obecní policii 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
246/1992na základěZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
99/2004??Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
207/2004??Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
500/2004??Zákon správní řád 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
40/2009??Zákon trestní zákoník 
Vztahováno k
22/2013??Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
22/2013??Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 


ISP (příhlásit)