Předpis 22/2013 Sb.

Citace22/2013 Sb.
NázevVyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
Částka10 (30. 1. 2013)
Účinnostod 30. 1. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
208/2004novelizujeVyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 
3/2009rušíVyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 
4/2009novelizujeVyhláška o ochraně zvířat při přepravě 
114/2010novelizujeVyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu 
Derogace pasivní
372/2013novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
175/2019novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 
83/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992na základěZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
1/1993??Ústava České republiky 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
162/2003??Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) 
299/2003??Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 
376/2003??Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 
377/2003??Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí 
100/2004??Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
136/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 
208/2004??Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 
208/2004??Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
3/2009??Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 
4/2009??Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 
4/2009??Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 
40/2009??Zákon trestní zákoník 
114/2010??Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu 
114/2010??Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu 
342/2012??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
175/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 
Vztahováno k
372/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
372/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
175/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 
175/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 
175/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 
83/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
83/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)