Předpis 411/2008 Sb.

Citace411/2008 Sb.
NázevVyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Částka134 (1. 12. 2008)
Účinnostod 16. 12. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
205/2011novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
451/2021rušíVyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
Vztahuje se k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992na základěZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
100/2004??Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
Vztahováno k
205/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
205/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
180/2015??Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 
238/2016??Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí 
451/2021??Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 


ISP (příhlásit)