Předpis 238/2016 Sb.

Citace238/2016 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
Částka93 (27. 7. 2016)
Účinnostod 27. 7. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
432/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí 
658/2004rušíVyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
Vztahuje se k
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2003na základěZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
432/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí 
658/2004??Vyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
411/2008??Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
272/2011??Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
83/2013??Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 


ISP (příhlásit)