Předpis 291/2015 Sb.

Citace291/2015 Sb.
NázevNařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Částka120 (3. 11. 2015)
Účinnostod 18. 11. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
1/2008rušíNařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
106/2010rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
Vztahuje se k
258/2000na základěZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
309/2006na základěZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 


ISP (příhlásit)