Předpis 124/1992 Sb.

Citace124/1992 Sb.
NázevZákon o Vojenské policii
Částka30 (3. 4. 1992)
Účinnostod 1. 5. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1036 Vládní návrh zákona o vojenské policii
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
39/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii1
213/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.2
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti3
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku4
150/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů5
300/2013rušíZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)6


ISP (příhlásit)