Předpis 62/1964 Sb.

Citace62/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
Částka28 (31. 3. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 6. 2. 2001
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1955novelizujeNařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
132/1989novelizujeZákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
44/1995novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství,lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
147/1996novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
162/1996novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele 
191/1996novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 


ISP (příhlásit)