Předpis 175/2000 Sb.

Citace175/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Částka54 (30. 6. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
127/1964rušíVyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu 
132/1964rušíVyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu 
98/1966rušíVyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu 
151/1971rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu 
4/1976rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. 
3/1977rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah 
152/1983rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
35/1985rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah 
44/1985rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu ve znění pozdějších předpisů 
74/1985rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu 
357/1990rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb. 
462/1992rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
71/1999rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro silniční dopravu osob 
Derogace pasivní
374/2020novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 


ISP (příhlásit)