Předpis 287/1999 Sb.

Citace287/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Částka94 (2. 12. 1999)
Účinnostod 1. 1. 2000, zrušeno dnem 10. 11. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
121/1987rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 
Derogace pasivní
400/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 
441/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 
269/2002novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů 
190/2003novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů 
296/2003novelizujeVyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
375/2003rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 


ISP (příhlásit)