Předpis 375/2006 Sb.

Citace375/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
Částka118 (25. 7. 2006)
Účinnostod 25. 7. 2006
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
291/2003novelizujeVyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech 
373/2003novelizujeVyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 
375/2003novelizujeVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 
376/2003novelizujeVyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 
379/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 
381/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 
Derogace pasivní
289/2008novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče 
368/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
166/1999na základěZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 


ISP (příhlásit)