Předpis 375/2003 Sb.

Citace375/2003 Sb.
NázevVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Částka125 (10. 11. 2003)
Účinnostod 10. 11. 2003, zrušeno dnem 23. 11. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
287/1999rušíVyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 
400/2001rušíVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 
441/2001rušíVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 
269/2002rušíVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů 
190/2003rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů 
202/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 
Derogace pasivní
639/2004novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 
375/2006novelizujeVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče 
289/2007rušíVyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 


ISP (příhlásit)