Předpis 202/2004 Sb.

Citace202/2004 Sb.
NázevVyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat
Částka67 (26. 4. 2004)
Účinnostod 26. 4. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
352/2022rušíVyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována 
Vztahuje se k
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
245/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
201/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře 
202/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 
299/2003??Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 
Vztahováno k
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
201/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře 
202/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 
203/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky 
380/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 
147/2006??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
332/2008??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
352/2022??Vyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována 


ISP (příhlásit)