Předpis 419/2012 Sb.

Citace419/2012 Sb.
NázevVyhláška o ochraně pokusných zvířat
Částka153 (4. 12. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
207/2004rušíVyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
39/2009rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
128/2010rušíVyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním 
Derogace pasivní
299/2014novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat 
158/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 
Vztahuje se k
246/1992na základěZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
207/2004??Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
208/2004??Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
39/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
128/2010??Vyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním 
158/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 
Vztahováno k
209/2004??Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
299/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat 
299/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat 
158/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 
158/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 
158/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 


ISP (příhlásit)