Předpis 114/2004 Sb.

Citace114/2004 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka36 (17. 3. 2004)
Účinnostod 17. 3. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
91/1996úplné zněníZákon o krmivech 
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
513/1991??Obchodní zákoník 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
13/1993??Celní zákon 
91/1996??Zákon o krmivech 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
153/2000??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů 
449/2001??Zákon o myslivosti 
147/2002??Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
21/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. 


ISP (příhlásit)