Předpis 108/1987 Sb.

Citace108/1987 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
Částka24 (23. 12. 1987)
Účinnostod 1. 1. 1988, zrušeno dnem 28. 9. 1999
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
41 Vládní návrh zákona o působnosti orgánů veterinární péče

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
25/1991novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky2
437/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.3
475/1991úplné zněníZákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
348/1992novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů4
112/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.5
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů3
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů2


ISP (příhlásit)