Předpis 87/1987 Sb.

Citace87/1987 Sb.
NázevZákon o veterinární péči
Částka21 (17. 11. 1987)
Účinnostod 1. 1. 1988, zrušeno dnem 28. 9. 1999
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
29 Vládní návrh zákona o veterinární péči

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
66/1961rušíZákon o veterinární péči 
154/1961rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči 
49/1963rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat 
156/1968rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
144/1969rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
123/1970rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb. 
89/1972rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. 
69/1974rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči 
140/1975rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat,ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.89/1972 Sb. 
145/1978rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.140/1975 Sb. 
Derogace pasivní
239/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči1
437/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.2
215/1992úplné zněníZákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů3
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů2


ISP (příhlásit)