Předpis 402/2011 Sb.

Citace402/2011 Sb.
NázevVyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
Částka140 (16. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012, zrušeno dnem 1. 6. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
402/2011rušíVyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 
Derogace pasivní
402/2011rušíVyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 
Vztahuje se k
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
194/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
350/2011na základěZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
Vztahováno k
194/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače 


ISP (příhlásit)