Předpis 40/1997 Sb.

Citace40/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře, a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
Částka12 (7. 3. 1997)
Účinnostod 7. 3. 1997, zrušeno dnem 20. 3. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1963rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin chemickými prostředky 
35/1978rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky 
130/1982rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb. 
Derogace pasivní
90/2002rušíVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
Vztahuje se k
23/1962??Zákon o myslivosti 
37/1963??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin chemickými prostředky 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
84/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 
449/2001??Zákon o myslivosti 
90/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 


ISP (příhlásit)