Předpis 84/1990 Sb.

Citace84/1990 Sb.
NázevZákon o právu shromažďovacím
Částka19 (29. 3. 1990)
Účinnostod 29. 3. 1990
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
279 Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
68/1951rušíZákon o dobrovolných organizacích a shromážděních 
140/1961novelizujeTrestní zákon 
126/1968novelizujeZákon o některých přechodných opatření k upevnění veřejného pořádku 
74/1973rušíZákon, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních 
40/1974novelizujeZákon o Sboru národní bezpečnosti 
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů 
Derogace pasivní
175/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon1
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního3
259/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony2
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu4
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky5
294/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů6
252/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů7
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích8
94/2021novelizujeZákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů9
Vztahováno k
123/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody 


ISP (příhlásit)