Předpis 130/1974 Sb.

Citace130/1974 Sb.
NázevZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
Částka25 (22. 12. 1974)
Účinnostod 1. 4. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
87 Vládní návrh zákona o státní správě ve vodním hospodářství

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
86/1949novelizujeZákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
18/1958novelizujeZákon o požární ochraně 
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby 
65/1966rušíVládní nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi 
Derogace pasivní
49/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích1
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících2
23/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů3
458/1992úplné zněníZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
238/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)4
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze5
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)6
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů7
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)8


ISP (příhlásit)