Předpis 108/1982 Sb.

Citace108/1982 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád
Částka20 (22. 9. 1982)
Účinnostod 1. 1. 1983, zrušeno dnem 19. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
177/1975rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád 
Derogace pasivní
40/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád 
203/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů 
Vztahováno k
1/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 27.listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve zněních pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)