Předpis 147/2000 Sb.

Citace147/2000 Sb.
NázevZákon o okresních úřadech
Částka46 (12. 6. 2000)
Účinnostod 12. 11. 2000 do 31. 12. 2002, zrušeno dnem 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
424 Vládní návrh zákona o okresních úřadech - EU
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
425/1990rušíZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
321/1992rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 
254/1994rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
176/2001novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky1
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)2


ISP (příhlásit)