Předpis 600/2020 Sb.

Citace600/2020 Sb.
NázevZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
Částka243 (31. 12. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
1067 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2021
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
92/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 20211
Vztahuje se k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
207/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
186/2013??Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
292/2013??Zákon o zvláštních řízeních soudních 
234/2014??Zákon o státní službě 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
51/2020??Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) 
345/2020??Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 
346/2020??Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu 
Vztahováno k
92/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 
92/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 


ISP (příhlásit)