Předpis 433/2023 Sb.

Citace433/2023 Sb.
NázevZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2024
Částka196 (29. 12. 2023)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
549 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2024

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
207/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
292/2013??Zákon o zvláštních řízeních soudních 
234/2014??Zákon o státní službě 
283/2021??Zákon stavební zákon 
65/2022??Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 


ISP (příhlásit)