Předpis 172/1991 Sb.

Citace172/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Částka36 (24. 5. 1991)
Účinnostod 24. 5. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
214 Vládní návrh o přechodu věcí z majetku ČR do vlast. obcí
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
485/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí1
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů7
114/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů2
398/2000úplné zněníÚplné znění zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 485/1991 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 114/2000 Sb. 
277/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů3
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů4
173/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů5
257/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí6
Vztahováno k
261/2000vztah kNález Ústavního soudu ze dne 4. července 2000 ve věci návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 


ISP (příhlásit)