Předpis 142/1947 Sb.

Citace142/1947 Sb.
NázevZákon o revizi první pozemkové reformy
Částka65 (12. 8. 1947)
Účinnostod 12. 8. 1947, zrušeno dnem 24. 6. 1991
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
691 Vládní návrh zákona o revisi první pozemkové reformy.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
44/1948novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revizi první pozemkové reformy1
145/1948úplné zněníVyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy 
65/1951novelizujeZákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy2
229/1991rušíZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku3
Vztahováno k
166/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. 


ISP (příhlásit)